Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Vyhlášení poplachu jednotce

firefighter-23765_640.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Vyhlášení poplachu jednotce Metodický list číslo 2
O
Vydáno dne: 29. října 2001
Aktualizace: 30. listopadu 2007 Stran: 2
I.
Charakteristika

1) Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku určenou
pro zásah a předat ji informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro jednotku
zásah. Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou
požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolá nutnost zásahu jednotky.

II.
Úkoly a postup činnosti

2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem
kraje zabezpečují operační střediska nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního
poplachu .

3) Místní ohlašovna požárů v obci nebo v podniku vyhlašuje poplach jen místní jednotce,
a to na výzvu občana nebo příslušného operačního střediska. Příslušné operační
středisko může vyhlásit poplach kterékoliv jednotce ve své územní působnosti a
vychází při tomz požárního poplachového plánu kraje.

4) Každá jednotka musí mít zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu.

5) Poplach se vyhlašuje následujícími způsoby:

a) akusticky sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ - takto se vyhlašuje poplach
celé jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem, který
má tvar 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25
vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu. Zkouška sirén se provádí ohlašovnami
požárů zpravidla jednotně na území České republiky každou první středu v měsíci
ve 12,00 hodin nepřerušovaným tónem v délce max. 140 vteřin 3,
b) radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky - takto lze vyhlásit poplach celé
jednotce nebo jen určeným hasičům zpravidla vysláním i textové zprávy o
vyhlášení poplachu,
c) akusticky rozhlasem pro hasiče nebo celou jednotku. Součástí vyhlášení poplachu
může být i informace upřesňující místo, druh zásahu a další činnost jednotky,
např. síly a prostředky jednotky, pro které vyhlášení poplachu platí,
d) signálním akustickým zařízením na stanici nebo zavedeným mezi členy jednotky
do místa jejich bydliště,

e) opticky světlem na stanici pro hasiče, které může být doplněno i návěštími
s určením druhu techniky k výjezdu,
f) ústně, voláním „HOŘÍ“ bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na stanici nebo
z mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního automobilu - jde
většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu jednotce
.
6) Na stanici lze vyhlásit poplach přímo nebo lze na možnost vyhlášení poplachu
upozornit, tzv. předpoplachem. Předpoplach lze vyhlásit optickou i zvukovou
signalizací při příjímání zprávy o události vyvolávající zásah jednotky nebo
příposlechem telefonního hovoru tísňové linky v rozhlase na stanici. Účelem je zkrátit
dobu pro výjezd jednotky. Pokud je u jednotky zaveden předpoplach, musí být všem
zřejmé, které signály slouží pro předpoplach a které pro vyhlášení poplachu.
Předpoplach může být vyhlašován jen pro některé hasiče.

7) Informace předaná jednotce při vyhlášení poplachu obsahuje:

a) druh zásahu,
b) adresu místa zásahu,
c) síly a prostředky jednotky vysílané k zásahu,
d) další údaje upřesňující okolnosti události, která zásah vyvolala, trasu přepravy na
místo zásahu zejména s ohledem na bezpečnost hasičů a včasnost zásahu.
8) Ten, kdo vyhlásil poplach, ověří, zda skutečně došlo k vyhlášení poplachu u určené
jednotky nebo určených sil a prostředků. Tím není dotčena povinnost jednotky
neprodleně oznámit příslušnému operačnímu středisku svůj výjezd k zásahu 4.

III.

Očekávané zvláštnosti

9) Očekávané komplikace, které mohou narušit vyhlášení poplachu:

a) selhání zařízení pro vyhlášení poplachu jednotce,
b) neúplné předání zprávy o události jednotce nebo neúplné převzetí zprávy o
události jednotkou,
c) jednotka nepotvrdí operačnímu středisku nebo ohlašovně požárů přijetí zprávy
o události,
d) úraz hasičů,
e) možnost vzniku různých škod (kvapně dokončovaná nebo přerušená předešlá
činnost hasičů).
 
15.04.2015 17:53:58
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one