Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
plamen.jpg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Požáry na polích
Metodický list číslo
18
P
Vydáno dne: 29. října 2001
Stran: 2
I.

Charakteristika

1) Požáry na polích lze rozdělit na požáry:
a) obilí, píce nebo požáru jiných kulturních plodin v době dozrávání a sklizně,
b) strnišť a zbytků po sklizni,
c) starých porostů na neobhospodařovaných plochách, zejména v jarním období,
d) zemědělské techniky při sklizňových pracích,
e) stohovaných stébelnatých materiálů.
2) Při požárech na polích musíme počítat s rychlým šířením požáru s velkou závislostí na meteorologických podmínkách, zasažením velké plochy požárem a možností ohrožení blízkých budov, techniky, stohů nebo rozšířením do lesních porostů, se špatným přístupem, omezenou únosností a průchodností terénu pro mobilní požární techniku, s nedostatkem vody a se vzdáleností vodních zdrojů.

II.

Úkoly a postup činnosti

3) Při průzkumu požáru na poli je nutné zjistit:
a) plochu požáru, rychlost a směr jeho šíření s ohledem na meteorologické podmínky a členitost terénu,
b) ohrožené objekty ve směru šíření požáru,
c) překážky, které mohou zabránit šíření požáru,
d) přístupové komunikace, únosnost a průchodnost terénu pro pohyb požární techniky (nebezpečí uvíznutí), případně náhradní přístupové možnosti k místu požáru,
e) možnosti zásobování vodou.

4) Při hašení požáru na poli je třeba:

a) zvolit vhodný druh požárního útoku nebo organizovat požární obranu s ohledem na šíření požáru a množství sil a prostředků na místě zásahu; přitom se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým objektům,
b) zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu zasahujících sil a prostředků (nebezpečí obklopení požárem),
c) pokud možno
i) vytvořit v dostatečné vzdálenosti ochranný pás s využitím zemědělské techniky,
ii) využít leteckou techniku pro hašení (u rozsáhlých požárů),
iii) nasadit k likvidaci požáru kropící lišty a lafetové proudnice na CAS, fekální a kropicí vozy, jednoduché hasební prostředky (lopaty, tlumnice).
5) Při hašení stohů zvážit možnost jejich rozdělení vytvořením proluky. V rámci likvidace požáru je vhodné stoh oborat.
6) Pokud by „...náklady na zdolání požáru osamoceně stojícího objektu, jako je například stoh nebo sklad píce, mohly být s ohledem na hodnotu takového objektu považovány za
náklady vynaložené nehospodárně a průzkumem bylo potvrzeno, že nejsou ohroženy životy osob nebo zvířat anebo životní prostředí, je velitel zásahu povinen zvážit účelnost zásahu a případně jej ukončit, aniž by bylo dosaženo cíle činnosti jednotek při zdolávání požáru…

III.

Očekávané zvláštnosti

7) Při požárech na polích je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

a) u požárů ve vegetačním období je nebezpečí způsobení škod zásahem na sousedících polích v důsledku zajištění příjezdu na místo zásahu (zajistit dokumentaci škod),
b) uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních cestách,
c) zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru nebo při nesprávném umístění požární techniky,
d) nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
e) poškození hadicového vedení,
f) nedostupnost požáru mobilní požární technikou, možná změna průjezdnosti terénu během zásahu,
g) fyzicky náročné přesunování útočných proudů na velké ploše,
h) únik ropných produktů ze zemědělské techniky poškozené požárem (olejová havárie).
 
15.04.2015 18:35:59
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one