Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Námětové cvičení
V pátek 26.10. v 17:30 byl vyhlášen operačním střediskem v Ostravě cvičný výjezd k požáru myslivecké chaty v Sedlištích. Na místo se sjely všechny sbory okrsku č. 3 slezského, kde patří kromě Kaňovic ještě Sedliště a Řepiště. Prvotní zásah s vyproštěním ososb zajistila místní jednotka hasičů ze Sedlišť. Jednotky Kaňovic a Řepišť zajištovaly dálkovou dopravu vody z nedalekého potoka. Celkové dopravní hadicové vedení dosáhlo délky přesahující 300m. Přes tuto vzdálenost oba stroje PS12 svou práci zvládly a zátěž vydržely.
SDH Kanovice.png
Akce na prosinec 2018

7. 12. 2018 - Schůze výboru, Hasičská zbrojnice 18:00.
5. 12. 2018 - Školení výjezdové jednotky,Hasičská zbrojnice 18:00.
27. 12. 2018 - Začátek prodeje vstupenek na hasičský ples.

Požáry na pilách a ve skladech dřeva

campfire-cartoon-illustration_small.jpg
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 35
P
Název:
Požáry na pilách a ve skladech dřeva
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2
I.

Charakteristika

1) Pilou a skladem dřeva se pro účely tohoto metodického listu rozumí otevřený areál pro
uložení surového dřeva a jeho zpracování (formou dělení, hoblování, sušení atd.).

2) Požáry na pilách a ve skladech dřeva jsou charakterizovány zejména:

a) rychlým šířením požáru ve stavbách (často dřevěných) spojených chodbami a
dopravníky (vytvářející požární mosty), po hráních dřeva, po výrobních odpadech
s možností požáru hořlavých prachů (piliny, hobliny apod.) mající za následek velkou
plochu požáru,
b) velkým rozsahem požáru spojeným se silným prouděním plynů, které je schopné
unášet velké kusy hořících materiálů a tím způsobit nová ohniska požáru i ve velké
vzdálenosti od místa požáru,
c) velkým vlivem meteorologických podmínek na šíření požáru (vliv silného větru),
d) vysokou teplotou zplodin hoření a sálavým teplem,
e) možností zřícení a rozpadu hrání dřeva spojené s nebezpečím zavalení nebo možností
tepelného poškození upevňovacích zařízení hrání dřeva,
f) nebezpečím úrazu elektrickým proudem (poškození kabeláže, elektrických strojů atd.),
g) velkou potřebou sil a prostředků a požární vody na hašení a velké intenzity dodávky
hasební vody.

II.

Úkoly a postup činnosti

3) Při průzkumu je třeba mimo obvyklých úkolů průzkumu dále zjistit:

a) směr a cesty šíření požáru,
b) možnosti zabezpečení požární vody (hydranty, požární nádrže, dálková doprava
vody),
c) rozvody a vypnutí elektrické energie (pozor na kabeláž, dopravníky, sušičky apod.),
d) umístění pracovních strojů (pily, motorové pily apod.), dopravních prostředků
(traktory, automobily, vleky), skladů PHM a olejů,
e) možnost využití manipulačních a dopravních prostředků k hašení, evakuaci materiálu,
k vytvoření proluk apod.

4) Při požáru na pilách je zejména třeba:

a) rozmístit zásahovou techniku s ohledem na možnost závalu a sálavé teplo z místa
hoření (krytí techniky, odstup),
b) při hašení, především při příjezdu prvních jednotek, kdy hrozí nedostatek vody, použít
smáčedla,
c) při nedostatku sil a prostředků se soustředit na požární obranu,
d) šíření požáru je možné bránit i odstraněním požárních mostů (dřevěné budovy,
uložené řezivo na paletách, odstranění dopravníků apod.) a vytvořením proluk nebo
ochranných valů (manipulační mechanizace s obsluhou),
e) pro snížení tepelného toku využít vodních clon, pokrytí hrání pěnou, v některých
případech lze využít stabilní skrápěcí zařízení, které je součástí technologie
skladování,
f) při hašení pilin, hoblin použít roztříštěné vodní proudy (požár hořlavých prachů),
g) hasit hráně je nutné začít u horní části a usměrnit proud na čela hrání, podle potřeby
lze přikročit k jejich rozebírání, před rozebíráním hraní a objektů nejprve vybrat
vhodné místo pro uložení rozebíraného materiálu (pozor na zavalení),
h) organizovat hlídky, vzhledem k možnosti přenesení požáru, a to zejména ve směru
větru a proudění plynů při požáru,
i) zvážit použití vody na technologická zařízení pily s ohledem na jejich možná
poškození vlivem teplotních změn při hašení,
j) spolupracovat s majitelem nebo uživatelem pily nebo skladu dřeva.

III.

Očekávané zvláštnosti

5) Při hašení požáru na pilách a ve skladech dřeva je nutné počítat s následujícími
komplikacemi:


a) problémy se zásobováním požární vodou (malá vydatnost zdrojů vody, malá intenzita
dodávky vody k hašení),
b) ztráta funkčnosti vázacích prostředků hrání (vyhřátím nebo přehořením) a nebezpečí
zavalení v důsledku rozpadu hrání,
c) nevhodně odstavená manipulační a dopravní technika v objektech nebo v jejich
bezprostřední blízkosti,
d) uzavřený areál bez zaměstnanců, s ostrahou zajištěnou volně pobíhajícími psy,
e) poškození techniky sálavým teplem,
f) předpoklad déletrvajícího zásahu (střídání, osvětlení, strava, nápoje, PHM),
g) nutnost zajištění mechanizace s obsluhou (manipulační a dopravní technika),
h) potřeba stanovení opatření k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující
k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru - předání místa zásahu.
15.04.2015 19:21:28
marbrko

Hasici.tv

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one