Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Námětové cvičení
V pátek 26.10. v 17:30 byl vyhlášen operačním střediskem v Ostravě cvičný výjezd k požáru myslivecké chaty v Sedlištích. Na místo se sjely všechny sbory okrsku č. 3 slezského, kde patří kromě Kaňovic ještě Sedliště a Řepiště. Prvotní zásah s vyproštěním ososb zajistila místní jednotka hasičů ze Sedlišť. Jednotky Kaňovic a Řepišť zajištovaly dálkovou dopravu vody z nedalekého potoka. Celkové dopravní hadicové vedení dosáhlo délky přesahující 300m. Přes tuto vzdálenost oba stroje PS12 svou práci zvládly a zátěž vydržely.
SDH Kanovice.png
Akce na leden 2019

4. 1. 2019 - Schůze výboru, Hasičská zbrojnice 18:00.
2. 1. 2019 - Školení výjezdové jednotky,Hasičská zbrojnice 18:00.
12. 1. 2019 - Hasičský ples, U Magerů 19:00, vstupenky u V. Vrubla.
18. 1. 2019 - Výroční valná hromada, U Magerů 17:30.
Výjezdová jednotka 2018
Daniel Kusák Velitel
Martin Bartečko Velitel družstva
Martin Ondračka Strojník
Kamil Vrubel Strojník
David Vrubel  Hasič
Marek Brzobohatý Hasič
Petr Kulhánek Hasič
Ladislav Kuchař Hasič
Lukáš Adámek Hasič
Vladimír Vrubel Hasič
1.JPG
2.JPG
7.JPG
8.JPG
5p.jpg
POŽÁRNÍ TAKTIKA

Hasební prostředky
Hašení vodou, vodní proudy, proudnice
Zpracoval: Karel MACHT
prvni_pomoc.jpg
První pomoc
lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta kdykoli a kdekoli a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví, či ohrožení života. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní a hlavně včasná.
pristroje.jpg
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.
images (1).jpg
Všeobecná charakteristika nebezpečných látek. Co znamená havárie s únikem nebezpečné látky, co je nebezpečný prostor. Význam Kemlerova kódu. Zásady chování obyvatelstva při vzniku havárie s výronem nebezpečné látky a obecné zásady poskytování pomoci zasaženým osobám.
Všeobecná charakteristika
Nebezpečné chemické látky někdy nazývané průmyslové škodliviny jsou některé látky používané v chemickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu, při výrobě umělých hmot a vláken, při výrobě umělých hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, v chladírenských zařízeních, ve vodárnách apod., které svými toxickými, výbušnými a hořlavými vlastnosti mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit vážné poškození životního prostředí. Po zasažení lidského organismu způsobují vážné zdravotní potíže zejména na dýchacích orgánech a jejich následky mohou vést až ke smrti. O chemických látkách a chemických přípravcích pojednává zákon č. 356/2003 Sb. a k němu vydané prováděcí předpisy.
firefighter-23765_640.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Vyhlášení poplachu jednotce Metodický list číslo 2
O
Vydáno dne: 29. října 2001
Aktualizace: 30. listopadu 2007 Stran: 2
firetruck_T.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Výjezd jednotky Metodický list číslo 3
O
Vydáno dne: 29. října 2001
Aktualizace: 30. listopadu 2007 Stran: 3
images.png
MV- ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR
ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

POŽÁRNÍ TAKTIKA

KONSPEKT

Základy požární taktiky
Parametry požáru

Zpracoval : ing. Bohdan PTÁČEK
HZS okresu Nový Jičín
Doporučený počet hodin: 2 hod
fireman logo_full.jpeg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Činnost hasičů na místě zásahu
Metodický list číslo
6
Ř
Vydáno dne: 31. října 2002
Stran: 2
voda.jpg
Signály pro dodávku vody nebo pro varování na místě zásahu,signály hasičů při činnosti v nebezpečné zóně a řízení provozu.
013329.jpg
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 4
T
Název:
Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2
plamen.jpg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Požáry na polích
Metodický list číslo
18
P
Vydáno dne: 29. října 2001
Stran: 2
images.png
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 28
P
Název:
Požáry zemědělských objektů
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 3
image.jpg
Ministerstvo vnitra–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Název:
Lesní požáry
Metodický list číslo
21
P
Vydáno dne: 29. října 2001
Stran: 3
campfire-cartoon-illustration_small.jpg
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu
Metodický list číslo 35
P
Název:
Požáry na pilách a ve skladech dřeva
Vydáno dne: 28. prosince 2005 Stran: 2

Hasici.tv

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one