Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Zpráva o činnosti za rok 2012

velky znak zeleny.jpg
V průběhu roku 2012 nebyl na území Kaňovic zaznamenán žádný požár, což je jistě dobré konstatování. Proto se na úseku represe věnovala celá zásahová jednotka a z ní vytvořené družstvo mužů, někdy i družstva dvě, jak na zdokonalování se v ovládání techniky v praxi, tak i teoretickému vzdělávání v rámci výcvikového roku. Zásahovou jednotku tvoří skupina členů sboru, která má předpoklady i podmínky k tomu, aby především v oblasti represe, aktivní činnosti na úseku výkonné požární ochrany, kdy je třeba fyzické i psychické odolnosti dokázali hodně. Velmi oceňujeme skutečnost, že se do této činnosti průběžně zapojují stále výrazněji mladí členové ze skupiny shromážděné kolem zástupce velitele Martina Bartečka. Poděkování je třeba však vyslovit samozřejmě i veliteli sboru Danielovi Kusákovi. Jejich společnou zásluhou je možné konstatovat, že je zde akceschopná zásahová jednotka, z níž je možno podle potřeb a okamžitého stavu tvořit, měnit a doplňovat soutěžní družstvo nebo družstva. Velitel i ostatní výkonní členové sboru, kteří mají za povinnost zúčastňovat se profesních vzdělávacích a odborných školení a seminářů tak v loňském roce činili bez výjimky
Jako každý rok se družstva mužů se v loňském roce zúčastňovala soutěží v požárním sportu. První soutěž, což byla retro soutěž v požárním útoku za použití stříkaček PS8 proběhla v Řepištích. Následovalo okrskové kolo v požárním sportu, společně se soutěži sv. Floriána. Soutěž, která byla dvoukolová a byla pořádána u nás v Kaňovicích na pozemku u obecního úřadu. Této soutěže se z naší strany opět zúčastnila dvě družstva mužů. Vystoupení bylo velmi vydařené, protože jsme obsadili druhé a třetí místo. Lepší tentokrát bylo družstvo složené z mladších členů. Mimo družstva našeho okrsku se zúčastnili i hasiči SDH Václavovice. Soutěž měla velmi dobrou úroveň jak z hlediska sportovního, tak byla zdařilá i po stránce organizační. Letos se soutěže nezúčastnilo naše družstvo žen, což je sice škoda, ale jak v předchozích létech ženy ukázaly je třeba s jejich účasti nadále počítat. Z toho co bylo uvedeno je pro organizaci nejpodstatnější skutečnost, že naše zásahová jednotka je akceschopná a že se z tohoto základu dá vycházet pro budoucnost. Všem zúčastněným členům na všech soutěžích děkujeme.
V závěru roku jsme se ještě zúčastnili závěrečného ročního okrskového cvičení, které tentokrát proběhlo v Sedlištích. Cílem byla kotelna fy Dřevotrast v areálu bývalé firmy TKD. Cvičení prokázalo dobrou připravenost organizátorů i zasahujících sborů a splnilo svůj účel, což bylo konstatováno na vyhodnocení cvičení řídícím štábem.

Aby byl Sbor funkční, je třeba mít k dispozici akceschopnou techniku, výzbroj a výstroj. Loni se podařilo zajistit opravu stříkačky PS 12 a letos byla opravena druhá. Opravu provedla opět provozovna Babice a úhradu provedl obecní úřad, za což mu patří velký dík. V průběhu roku byly po dlouhé době zprovozněna i jedna stříkačka PS8. Naše aktivita se pak dále soustředila na ošetřování stávající techniky, výzbroje a výstroje. V loňském roce byl proveden nátěr střechy hasičské zbrojnice, letos byla natřena ještě střecha na věži za to patří velké poděkování veliteli Danielu Kusákovi a starostovi Sboru Vladimíru Vrublovi, kteří nátěr provedli. Dále se pokračovalo v úklidech a malých úpravách hasičské zbrojnice. Celkem bylo na těchto akcích odpracováno 97 hodin.
O provozuschopnost a údržbu techniky se pak starají členové výboru v čele se starostou Sboru, velitelem a strojníkem. Údržbu jak vozidla, tak výzbroje děláme svépomocí. Důležité je, že naše vozidlo AVIA ještě prošlo technickou prohlídkou a je tedy zatím připraveno k dalšímu využití. V průběhu roku bylo odpracováno na údržbě techniky 78 hodin.
Bratři a sestry, vážení hosté,
Situace na úseku práce s mládeži se bohužel nezměnila, děti nebo dorostenci v našem sboru nejsou. V členské základně není k dnešnímu dni ani jeden člen mladší osmnácti let. Stále věříme, že činnost na úseku práce s mládeži v našem Sboru obnovíme. Nyní je zde již i problém v obsazení místa vedoucího mládeže.
Budeme-li se ohlížet na společenská oblast naši činnosti je třeba uvést, že na počátku letošního roku byl uspořádán společenský večírek v sále pohostinství Magera a i na počátek roku příštího se večírek připravuje. Hodnocení letošního bylo příznivé. Mimo v podstatě periodických akcí, které se opakuji každý rok, byl letošní rok trošku výjimečný v tom, že po dlouhé době jsme uspořádali pro své členy a jejich rodinné příslušníky jednodenní autobusový zájezd. Cílem naší cesty byla návštěva hasičského muzea v Přibyslavi. Po absolvování prohlídky se uskutečnila krátká návštěva vinného sklípku. Ohlas byl jednoznačně kladný. Do oblasti společenského života patří i jiné, dnes již tradiční akce. Byl zorganizován již jedenáctý ročník velikonočního pochodu do okolí našich obcí. Letos bude již ročník dvanáctý, termín konání je stejný – velikonoční neděle, trasa není zatím známa. Snažte se přizvat další účastníky ať je nás ještě více. Hlavně přičiněním mladší části členské základny proběhl další ročník Brukaniády. Soutěžního zápolení tříčlenných družstev v nezvyklých a recesních disciplínách se zúčastnili aktivní soutěžící, kteří předvedli velmi pěkné výkony. Mimoto těchto akcí bylo v prostorách hřiště mezi lesy pořádáno ještě tradiční stavění a kácení máje, smažení vaječiny a některé další akce, opět vždy se slušnou účasti.
Činnost organizace řídil po celý rok 9-ti členný výbor. Podle zažitého zvyku se výbor scházel pravidelně každý prvý čtvrtek v měsíci a v případě potřeby častěji. V průběhu roku se sešel zatím 12x a do konce roku počítáme ještě se dvěmi schůzkami. Protože se konaly i schůze s rozšířenou účasti členů lze některé považovat za schůze členské. Účast na výboru byla kolísavá, avšak v průměru 65-ti procentní. Tento výsledek je celkem uspokojivý. Složení výboru odpovídá představám a nebude měněno. S povděkem kvitujeme skutečnost, že se jednání nadále zúčastňují i další členové Sboru, kteří mají zájem o dění ve Sboru a při výborové schůzi mohou řešit své připomínky a nápady pro další činnost. Výborové schůze se budou konat opět každý prvý čtvrtek v měsíci. Členská základna čítá k dnešnímu dni 63 členů, všichni jsou starší 18-ti let. Z celkového počtu je 22 žen. Počet členů se od loňského roku snížil o 4 členy.
Odpovídající pozornost je samozřejmě věnována hospodaření organizace. Zpráva kontrolní a revizní rady je samostatným bodem jednání schůze, takže se omezím na konstatování, že proběhly revize jak hospodaření s finančními prostředky, tak revize hospodaření s technickými prostředky tzn. vybavením a zařízením, které Sbor vlastní. Zde proběhla řádná inventura.

Pro úplnost předkládám pouze hlavní čísla o hospodaření:

Vydání za rok 2012 (k 12.11.2012) 100 490,- Kč
Příjem za rok 2012: (k 12.11.2012) 110 486,- Kč
Stav pokladní hotovosti: 98 085,- Kč
03.05.2015 11:00:44
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one