Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.

Ruční hasicí přístroje

pristroje.jpg
Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.
 
 látky / hasicí přístroj vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně obtížně
elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
hobliny, piliny výborně výborně nevhodné dobře nevhodné
počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře výborně dobře

Práškové hasicí přístroje

 Využití: v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích
 Vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem  do 110 kV i pro plasty hořící plamenem
 Nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky
 Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch


Pěnové hasicí přístroje


Využití: naplněny směsí pěnidla s vodou. Nesmí být použity na hašení zařízení pod elektrickým napětím. Pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.
 Vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky a pod.
 Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.
 Nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod.


Sněhové hasicí přístroje


 Využití: hašení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archívů, velínů, racků, muzeí, telefonních ústředen, vojenské techniky, atd.
 Vhodné: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 Nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu
 Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při potřísnění pokožky hrozí nebezpečí omrzlin


Vodní hasicí přístroje


Využití: mají své uplatnění zejména v zemědělství, při hasení požárů pevných látek (papír, dřevo, atd.). Přístrojem nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím.
 Vhodné: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilite, guma a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter, apod.
 Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.
 Nesmí být použity : k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.


Hasicí přístroje s halonovou alternativou

Využití: je doporučeno používat v oblastech vyžadující čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací techniky, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, automobilová a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd

 

Třídy požárů

A - požáry pevných látek, doprovázené případným žhnutím, jako například
dřeva, papíru, plastů, gumy a pod.


B - požáry kapalných látek nebo hořením přecházejících na kapalné, jako 
například benzínu, nafty, oleje, asfaltu, vosku, alkoholu a pod.


C - požáry plynu

D - požáry lehkých kovů, jako například hliníku, hořčíku a pod.


E - požáry pod napětím elektrického proudu, z důvodu bezpečnosti 
omezeno na 1000V a vzdálenost 1m, popř. do 110kV ze 3m


F - požáry jedlých tuků a olejů

stitek.jpg
79_110126112722_s3.jpg
ja-pouzivat-hp-na-web.jpg
05.08.2015 17:54:58
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one