Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Obnovení činnosti MH!
V pátek 5. 6. 2020 se znovurozjede kroužek MH, který byl z důvodu pandemie Covid 19 přerušen. Těšíme se na vaši účast.
mh.jpg
Akce na květen 2020

30. 5. 2020 - Kácení máje a smažení vaječiny, Mezi lesy 16:00.
stažený soubor.jpg
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji
Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu je třeba

dodržovat zejména tato pravidla:

 

- každé pálení klestu je třeba ohlásit na místně příslušné operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje:

 ZDE REGISTROVAT:

https://paleni.izscr.cz/

 

NOVĚ hlášení pálení klestí elektronicky:

Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách HZS Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvemPálení klestí, který je umístěný na úvodní straně v modrofialovém obdélníku na pravé boční liště nahoře. Elektronický formulář občany a organizace sám navádí, jakým způsobem provést jednoduchou registraci, po níž obdrží přístupové heslo (pro dlouhodobý přístup do nahlašovacího systému) a pak již mohou vyplnit všechny potřebné údaje.

Po odeslání vyplněného formuláře se veškeré informace zobrazí na všech operačních a informačních střediscích HZS MSK v geografickém informačním systému a v databázích. Nahlášení pálení je pak evidováno operačním a informačním střediskem HZS MSK. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

V ohlášení uvést:

- datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na

  tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé

   materiály až na minerální půdu,

- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.hzsmsk.cz

08.11.2017 19:16:16
marbrko

Požáry.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one