Vítejte na stránkách SDH Kaňovice

Velikonoční pochod! O Velikonoční neděli, která letos vychází na 16.dubna, se už tradičně uskuteční pochod nadšenců rekreační turistiky po místním okolí. Trasa je zatím neznámá, avšak určitě bude i tentokrát pěkná. Tímto zveme všechny příznivce této akce, ať 16.4. v 9:00 jsou připraveni na startu, který je jako vždy U Magerů.
482540-top_foto1-ky3gp.jpg
Akce na březen 2017

1.3.2017- Školení výjezdové jednotky,Hasičská zbrojnice 18:00.
3.3.2017- Schůze výbroru,Hasičská zbrojnice 18:00.
 
stažený soubor.jpg
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji
Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu je třeba

dodržovat zejména tato pravidla:

 

- každé pálení klestu je třeba ohlásit na místně příslušné operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje:

 

Na Sektorové operační a informační středisko (SOPIS) Frýdek-Místek z území okresů Frýdek-Místek, Karviná a Nový Jičín na tel. číslo: 950 720 010

 

NOVĚ hlášení pálení klestí elektronicky:

Pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách HZS Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvemPálení klestí, který je umístěný na úvodní straně v modrofialovém obdélníku na pravé boční liště nahoře. Elektronický formulář občany a organizace sám navádí, jakým způsobem provést jednoduchou registraci, po níž obdrží přístupové heslo (pro dlouhodobý přístup do nahlašovacího systému) a pak již mohou vyplnit všechny potřebné údaje.

Po odeslání vyplněného formuláře se veškeré informace zobrazí na všech operačních a informačních střediscích HZS MSK v geografickém informačním systému a v databázích. Nahlášení pálení je pak evidováno operačním a informačním střediskem HZS MSK. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

V ohlášení uvést:

- datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na

  tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé

   materiály až na minerální půdu,

- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Výškovická 40 700 30 Ostrava-Zábřeh
www.hzsmsk.cz

16.04.2015 18:28:37
marbrko

Pozary.cz

Zprávy z OSH FM

Novinky na e-mail
Opište prosím kontrolní kód "7548"
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one